Record details

Title
    Isoseismal maps drawing by the kriging method
Author
    Kalogeras, I.
    Kottnauer, Pavel
    Panopoulou, G.
    Papatsimba, C.
    Pichl, Richard
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Seismology
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 3
Pages
    s. 345-353
Year
    2007
Notes
    Projekt: IBS3012007, GA AV ČR
    Projekt: ME 694, GA MŠk
    Překlad názvu: Mapy isoseist kreslené pomocí metody kriging
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    isoseismal maps
    kriging method
    macroseismic
Keyword
    Drawing
    Isoseismal
    Kriging
    Maps
    Method
Abstract (in czech)
   Jsou definovány optimální doporučené hodnoty pro automatické počítačové kreslení map isoseist metodou kriging.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012