Record details

Title
    Isotope composition of bulk carbon in replicated Sphagnum peat cores from three Central European high-elevation wetlands
Other titles
    Izotopové složení organického uhlíku replikovaných rašelinných jader ze tří středoevropských vysokopoložených rašelinišť
Author
    Adamová, Marie
    Bůzek, František
    Jačková, Ivana
    Novák, Martin
    Zemanová, Leona
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geochemical Journal
Vol./nr.
    Roč. 43, č. jaro
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    peat, Sphagnum, carbon, C sequestration, isotopes
Keyword
    Bulk
    Carbon
    Central
    Composition
    Cores
    European
    High-elevation
    Isotope
    Peat
    Replicated
    Sphagnum
    Three
    Wetlands
Abstract (in czech)
   Většina dříve studovaných středoevropských rašelinišť ukazuje s poklesem hloubky a stáří rašeliny vzrůst hodnot d13C. Zde se zaměřujeme na lokalitu, která vykazovala opačný trend - pokles hodnot d13C rašelinného substrátu směrem do hloubky. Replikací nepotvrdila tento obrácený trend. Ukázalo se, že pozitivní trendy hodnot d13C s hloubkou jsou více rozšířené, než se původně předpokládalo. Pokles hodnot d13C atmosférického CO2 a emise izotopově lehčího metanu mají vliv na izotopové trendy v mladém rašelinném substrátu.
Abstract (in english)
   Most Central European wetlands studied previously show a 13C enrichment (i.e., higher d13C values) with an increasing depth and age. Here we focus on sites which showed lower d13C with an increasing depth and age when a single peat core was taken. Replication did not confirm this negative downcore d13C shift. A positive downcore d13C shift is more widespread than previously believed. We suggest that decreasing d13C of atmospheric CO2 and emissions of low- d13C methane belong to the main controls of the downcore d13C trends in young peat substrate.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014