Record details

Title
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
Other titles
    Izotopické složení kyslíku a síry v sulfátech v šesti evropských rašeliništích
Author
    Bottrell, Simon H
    Bůzek, František
    Jačková, Ivana
    Newton, R. J.
    Novák, Martin
    Přechová, Eva
    Štěpánová, Markéta
    Vile, Melanie A
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Biogeochemistry
Vol./nr.
    Roč. 76, č. 2
Pages
    26
Year
    2005
Thesaurus term
    SPHAGNUM PEAT BOGS, STABLE SULFUR, FOREST SOILS, ATMOSPHERIC DEPOSITION, BACTERIAL REDUCTION, RATIO MEASUREMENTS, DELTA-S-34 RATIO, GEOMON NETWORK, ORGANIC SULFUR, WETLAND PEAT
Keyword
    European
    Isotope
    Peatlands
    Six
    Sulfate-oxygen
    Sulfate-sulfur
    Systematics
Abstract (in czech)
   Na šesti rašeliništích ve Velké Británii a v České republice bylo provedeno stanovení obsahů izotopů kyslíku a síry v rašelinných sulfátech. Srovnání znečištěných a neznečištěných lokalit ukázalo, že čtyřnásobný přísun atmosférické síry vede k třikrát větší koncentraci sulfátů v rašelině a síry v substrátu a třikrát větší byly i hodnoty obsahů delta(34)S. Znečištěné lokality měly větší izotopickou rozmanitost S. Izotopické složení O a S v rašelinných sulfátech bylo závislé na hloubce, což je patrně způsobeno selektivní bakteriální redukcí, která snižuje obsah těžších izotopů O-18 a S-34.
Abstract (in english)
   Oxygen (O) and sulfur (S) isotope systematics in bog water sulfates were determined for six Sphagnum dominated wetlands located in the British Isles and the Czech Republic, Central Europe. Comparison of a polluted and unpolluted site showed that 4 times higher atmospheric S inputs led to 3 times higher bog water sulfate concentrations and substrate S concentrations, 3 times increased ranges of substrate S concentrations, and 3 times increased ranges of delta(34)S values. Sites with elevated atmospheric S inputs exhibited greater geochemical variability in wetland S species. Sulfate O - S isotope composition of bog pore water at a depth of 40 cm below surface differed from that of surface bog water, indicating that dissimilatory bacterial sulfate reduction, a process known to discriminate against the heavier isotopes O-18 and S-34, occurred in surface peat layers.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014