Record details

Title
    Isotopic and geochemical indications of a drainless sulphate lake in the Permo-Carboniferous of the Krkonoše-piedmont Basin
Statement of responsibility
    Václav Šmejkal, Ján Jetel
Author
    Jetel, Ján
    Šmejkal, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 65, no. 6
Pages
    s. 339-352
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    česká křídová pánev
    hydrochemie
    izotopy O
    izotopy S
    podkrkonošská pánev
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Basin
    Drainless
    Geochemical
    Indications
    Isotopic
    Krkonoše-piedmont
    Lake
    Permo-Carboniferous
    Sulphate
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012