Record details

Title
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
Statement of responsibility
    Krzysztof Labus, Arnošt Grmela
Other titles
    Izotopové složení podzemních vod v jihozápadní části hornoslezské uhelné pánve na území Polska a České republiky
Author
    Grmela, Arnošt
    Labus, Krzysztof
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 1
Pages
    s. 57-68
Year
    2004
Notes
    9 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    55(1)
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    důl
    geneze podzemní vody
    hornoslezská pánev
    hydrochemie
    izotopy stabilní
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    odvodňování
    paleozoikum-svrchní
    terciér
    voda fosilní
    voda minerální
    voda mořská
    voda podzemní
Subject category
    2002-2003
Geographical name
    Česko
    Doubrava (Karviná, Orlová)
    Karviná
    Klimkovice (Nový Jičín, Ostrava)
    Lázně Darkov (Karviná, Karviná)
    Ostrava
    Petřvald (Karviná, Orlová)
    Polsko
Keyword
    Basin
    Coal
    Composition
    Czech
    Ground
    Isotopic
    Poland
    Republic
    Silesian
    SW
    Territories
    Upper
    Water
    Within
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012