Record details

Title
    Isotopic study in karst-fractured aquifers: Bohemian Karst
Other titles
    Studium izotopů v krasovo-puklinovém prostředí
Author
    Bruthans, Jiří
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Groundwater in Fractured Rocks - proceedings
Notes
    Akce: 2003 ; Praha
Thesaurus term
    stabil isotopes, karst-fructured,
Keyword
    Aquifers
    Bohemian
    Isotopic
    Karst
    Karst-fractured
    Study
Abstract (in czech)
   Korelace mezi maximální vydatností krasového pramene a dobou zdržení vody v Holyňsko-Hostimské synklinále ukazuje, že dominantní proudění podzemní vody má laminární charakter a na dotaci se podílí vstupy s rozdílnou dobou oběhu.
Abstract (in english)
   The correlation between maximal spring yield decreasing and time have shown the dominant circulation regimes of the Holyně-Hostim Syncline are those with laminar groundwater flow with different times of karst aquifer emptying circulation.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014