Record details

Title
    Issledovanije anizotropiji olivinovogo ksenolita s pomoščju akustičeskich voln i difrakciji nejtronov
Author
    Ivankina, T. I.
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Nikitin, A. N.
    Pros, Zdeněk
Language
    rusky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Fizika zemli
Vol./nr.
    č. 5
Pages
    s. 29-39
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Study of anisotropy in an olivine xenolith using acoustic waves and neutron diffraction
    Rozsah: 11 s.
Keyword
    Akustičeskich
    Anizotropiji
    Difrakciji
    Issledovanije
    Ksenolita
    Nejtronov
    Olivinovogo
    Pomoščju
    Voln
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013