Record details

Title
    Izotopické hodnoty delta 34S síranů v atmosférických srážkách
Statement of responsibility
    Ottomar Gottstein
Other titles
    Isotopic values delta 34S of suphates in atmospheric precipitations
Author
    Gottstein, Ottomar
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Č. 74
Pages
    s. 33-37
Year
    1987
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.4
Conspectus category
    550
Keyword
    34S
    Atmosférických
    Delta
    Hodnoty
    Izotopické
    Síranů
    Srážkách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012