Record details

Title
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
Statement of responsibility
    Jana Hladíková, Václav Šmejkal, Bohuslav Fojt, Zdeněk Pertold, Jaroslav Aichler
Other titles
    Isotopic composition of sulphur carbon and oxygen from selected localities of the Jeseníky Mts
Author
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Fojt, Bohuslav
    Hladíková, Jana
    Pertold, Zdeněk
    Šmejkal, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Vol./nr.
    Roč. 29
Pages
    s. 141-165
Year
    1990
Notes
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Subject group
    geneze ložiska
    hydrotermální podmínky
    izotopy C
    izotopy O
    izotopy S
    ložisko stratiformní
    metalogeneze
    rudy barevných kovů
    rudy Mo
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Horní Benešov
    Nová Ves
    Suchá Rudná
    Vidly
    Zlaté Hory
Keyword
    Izotopické
    Jeseníků
    Kyslíku
    Lokalit
    Síry
    Složení
    Uhlíku
    Vybraných
Abstract (in czech)
   Izotopický výzkum minerálů z ložisek Zlaté Hory, Horní Benešov, Suchá Rudná, Nová Ves a Vidly. Síra ze svrchnoplášťového nebo spodnokorového zdroje se uplatnila při vzniku sulfidů ložisek Vidly a Nová Ves, bakteriální redukcí mořského sulfátu vznikaly sulfidy ložiska Suchá Rudná. Při vzniku sulfidů stratigraficky kontrolovaných ložisek se uplatnila síra odvozená z mořských sulfátů a hydrotermálně mobilizovaná síra z okolních hornin. Nezrudněné karbonáty těchto ložisek jsou podle izotopů C sedimentogenní. Studium izotopů O ukázalo, že baryty na ložisku Zlaté Hory-východ mohou být syngenetické se sulfidy a doprovodnými karbonáty. Izotopické složení barytu a karbonátů ze Zlatých Hor a Horního Benešova dokumentuje významnou úlohu metamorfní redepozice při procesu metalogeneze.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012