Record details

Title
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
Statement of responsibility
    Alois Dubanský, Ottomar Gottstein
Author
    Dubanský, Alois
    Gottstein, Ottomar
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 7
Pages
    s. 301-305
Year
    1990
Subject group
    geochemická migrace prvků
    izotopy S
    ložiska pevných paliv
    severočeská pánev
    sulfidy a sulfosoli
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Severočeský hnědouhelný revír
Keyword
    Fe-disulfidů
    Izotopické
    SHR
    Síry
    Složení
Abstract (in czech)
   Ve snaze snížit obsah síry v energetickém uhlí a zmírnit při jeho spalování nebezpečí úniku SO2 do atmosféry, jeví se pro severočeský hnědouhelný revír nadějná separace železných kyzů. Aby bylo možno průmyslově využít tuto metodu, bylo nutno sledovat rozsah výskytu Fe-kyzů v uhlí. Na základě geochemického výzkumu bylo rozlišeno několik genetických typů a podtypů a prověřena teorie vzniku a vývoje pyrit-markazitové mineralizace v uhlonosných sedimentech také z hlediska izotopického složení izotopů 34
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012