Record details

Title
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
Statement of responsibility
    Milan Drábek, Jana Hladíková
Author
    Drábek, Milan
    Hladíková, Jana
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 23
Year
    1990
Notes
    23 s.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    Český masiv
    ČGÚ (Český geologický ústav)
    izotopy S
    molybdenit
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Českého
    Izotopické
    Masívu
    Molybdenitech
    Síry
    Složení
Abstract (in czech)
   Bylo sledováno izotopické složení síry v 59 vzorcích molybdenitu z výskytů různého typu. Rozpětí naměřených hodnot je -5.2 až +5.9 promile a mezi podsoubory lze pozorovat výrazné rozdíly. Interpretace izotopického složení molybdenitů bude provedena společně s interpretací obsahů stopových příměsí.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012