Record details

Title
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
Statement of responsibility
    Jana Hladíková, Karel Žák
Other titles
    Carbon and oxygen isotopic composition in Proterozoic carbonate rocks
Author
    Hladíková, Jana
    Žák, Karel, 1957-
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Pages
    s. 53
Subject group
    Barrandien
    geochemie izotopická
    horniny karbonátové
    izotopy C
    izotopy O
    moldanubikum
    proterozoikum
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Hornin
    Izotopické
    Karbonátových
    Kyslíku
    Moldanubika
    Proterozoika
    Složení
    Tepelsko-barrandienského
    Uhlíku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012