Record details

Title
    Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
Other titles
    Carbon isotopic composition of graphite in five samples of three different rock types in granulite massifs of southern Bohemia.
Author
    Jačková, Ivana
    Veselovský, František
    Vrána, Stanislav
    Žák, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2010
Thesaurus term
    carbon, graphite, isotopic composition, granulite, gneiss, Moldanubian Zone, Bohemian Massif, Czech Republic
Keyword
    Čech
    Grafitu
    Granulitovém
    Izotopické
    Jižních
    Komplexu
    Složení
    Uhlíku
Abstract (in czech)
   Uvádí izotopové analýzy uhlíku v grafitu v pěti vzorcích tří typů hornin z granulitových masivů jižních Čech.
Abstract (in english)
   Carbon isotopic composition of graphite in five samples of three different rock types in granulite massifs of southern Bohemia.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014