Record details

Title
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
Statement of responsibility
    Václav Šmejkal, Václav Dubánek
Author
    Dubánek, Václav
    Šmejkal, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 3
Pages
    s. 114-118
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    ekologie
    izotopy O
    izotopy S
    kontaminace vod
    plzeňská pánev
    spektrometrie hmotnostní
    voda podzemní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Sulkov
    Valcha
Keyword
    Blízkosti
    Energetického
    Izotopické
    Kontaminace
    Odkaliště
    Podzemních
    Popílku
    Povrchových
    Složení
    Sulfátové
    Vod
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Izotopické analýzy prokázaly původ kontaminace povrchových a spodních vod sulfáty z tohoto složiště, sulfáty prokázaly extrémě vysoký obsah 18O, který je výsledkem vysokoteplotní oxidace sulfidů železa v průběhu spalování uhlí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012