Record details

Title
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
Other titles
    Carbon and oxygen isotopic composition pf Proterozoic carbonate rocks from surroundings of former Lill's Mine near Příbram
Author
    Žák, Karel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    1999
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Keyword
    Bývalého
    Dolu
    Hornin
    Izotopové
    Karbonátových
    Kyslíku
    Lill
    Okolí
    Proterozoických
    Příbrami
    Složení
    Uhlíku
Abstract (in czech)
   Bylo studováno izotopové složení uhlíku a kyslíku neoproterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami. Většina studovaných hornin vznikla v souvislosti se submarinními hydrotermálními procesy.
Abstract (in english)
   Carbon and oxygen isotopic composition pf Proterozoic carbonate rocks from surroundings of former Lill's Mine near Příbram
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014