Record details

Title
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
Statement of responsibility
    Karel Žák
Other titles
    Isotopic composition of carbon and oxygen in Proterozoic carbonate rocks from the surroundings of the Lill mine, Příbram
Author
    Žák, Karel, 1957-
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Pages
    s. 28-29
Subject group
    Barrandien
    chemismus hornin
    izotopy C
    izotopy O
    proterozoikum
    vápenec
Geographical name
    ČR-Čechy
    Příbram
Keyword
    Bývalého
    Dolu
    Hornin
    Izotopové
    Karbonátových
    Kyslíku
    Lill
    Okolí
    Proterozoických
    Příbrami
    Složení
    Uhlíku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012