Record details

Title
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
Statement of responsibility
    Jozef Stankovič
Other titles
    Isotopic composition of sulphur in molybdenite from the Malé Železné, Tisovec, Hnilec and Rochovce localities in the West Carpathians
Author
    Stankovič, Jozef
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 6
Pages
    s. 551-554
Year
    1990
Notes
    1 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    izotopy S
    magma
    metamorfismus
    molybdenit
    sulfidy a sulfosoli
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Hnilec
    Malé Železné
    Rochovce
    Tisovec
Keyword
    Hnilec
    Izotopové
    Karpatoch
    Lokalít
    Malé
    Molybdenitu
    Rochovce
    Síry
    Tisovec
    Západných
    Zloženie
    Železné
Abstract (in czech)
   Charakter rozdílů v izotopovém složení síry molybdenitů svědčí o hlubinných procesech, které vedly k homogenizaci a slabému obohacení roztoků o izotop síry 32 na studovaných lokalitách, přičemž je třeba brát v úvahu kontaminaci a oxidačně-redukční podmínky. I když o endogenním zdroji mineralizace není pochybnosti, zůstává nejasný způsob obohacení síry na některých výskytech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012