Record details

Title
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
Statement of responsibility
    Aleš Bufka
Other titles
    Jáchymov mines in the period from 1938 to 1945
Author
    Bufka, Aleš
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 4
Pages
    s. 27-33
Year
    2002
Notes
    6 fot., 2 tab., 3 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    historie
    krušnohorské krystalinikum
    politika
    rudy barevných kovů
    rudy U
    těžba
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jáchymov (Karlovy Vary)
Keyword
    1938-1945
    Doly
    Jáchymovské
    Letech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012