Record details

Title
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
Statement of responsibility
    Čestmír Kus, Antonín Uher, Zdeněk Klika
Other titles
    Clay minerals of the Styrian nappes in the southern part of the Ostrava-Karviná coal District
Author
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Kus, Čestmír
    Uher, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 2
Pages
    s. 155-169
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    aleurity
    difrakce rentgenová
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    karpat
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    pelity
    petrografie
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    čísti
    Jílové
    Jižní
    Minerály
    Ostravsko-karvinského
    Příkrovů
    Revíru
    štýrských
Abstract (in czech)
   Příspěvek je věnován jílovým minerálům aleuropelitických hornin slezské a podslezské jednotky, které tvoří pokryv svrchního karbonu v j. části ostravsko-karvinského revíru. Pro slezskou jednotku a pro tzv. "tektonickou melanž" je charakteristická přítomnost smíšených struktur illit-smektit, v podslezské jednotce je hlavním jílovým minerálem smektit s nízkým mezivrstevním nábojem. Sledování stupně krystalinity illitu vede autory k názoru, že struktura illitu v horninách podslezské jednotky byla ovlivněna dynamometamorfními procesy.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012