Record details

Title
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
Statement of responsibility
    Ivo Baroň = Václav Cílek = Rostislav Melichar = Karel Melka
Other titles
    Clay minerals in slope sediments of selected deep-seated landslides, Vsetín region, Moravia, Czech Republic
Author
    Baroň, Ivo
    Cílek, Václav, jr.
    Melichar, Rostislav
    Melka, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2002
Notes
    1 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    bobtnání
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    koluvium
    minerály jílové
    rizika geologická
    sesuv
    stabilita svahu
Geographical name
    ČR-Morava
    Jezerné (Vsetín)
    Karolinka (Vsetín)
    Lidečko (Vsetín)
    Malá Bystřice (Vsetín)
    Vsetín
Keyword
    25-23
    25-41
    Deformací
    Hlubokých
    Jílové
    Minerály
    Rožnov
    Sedimentů
    Svahových
    Vsetín
    Vsetínsku
    Vybraných
Abstract (in english)
   The clay mineral identification in fine fraction of slope sediments of five individual landslides in vicinity of Vsetín (Flysch Belt of the Western Carpathians) revealed the usual presence of micaceous mineral (illite), kaolinite together with expanding clay minerals such as interstratified structures of micaceous mineral/smectite and chlorite/smectite. The expanding clay minerals possibly represent one of instability factors that may speed up or trigger slope movements
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012