Record details

Title
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
Other titles
    Clay minerals in slope sediments of selected deep-seated landslides, Vsetín region, Moravia, Czech Republic
Author
    Baroň, Ivo
    Cílek, Václav
    Melichar, Rostislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Vol./nr.
    Roč. 10, č. září
Pages
    3
Year
    2003
Thesaurus term
    clay minerals, landslides, flysch
Keyword
    Deformací
    Hlubokých
    Jílové
    Minerály
    Sedimentů
    Svahových
    Vsetínsku
    Vybraných
Abstract (in czech)
   Jílové minerály, zvláště smektity jsou prekurzory vzniku svahových nestabilit. Studie prezentuje stručné výsleddky vázkumu jílových minerélů ve čtyřech vybraných hlubokých sesuvech na Vsetínsku (flyšové pásmo Vnějších Západních Karpat).
Abstract (in english)
   Clay minerals in slope sediments of selected deep-seated landslides, Vsetín region, Moravia, Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014