Record details

Title
    JAN KOŘÍNEK: Staré paměti Kuttno-Horské
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    recenze
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 78, č. 3
Pages
    s. 164-165
Year
    1999
Review of monograph
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
Notes
    Rozsah: 2 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    history
    Kutná Hora (Czech Republic)
    mining
Keyword
    JAN
    KOŘÍNEK
    Kuttno-Horské
    Paměti
    Staré
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012