Record details

Title
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
Statement of responsibility
    Petr Pauliš
Author
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 7
Pages
    s. 38-43
Year
    2008
Notes
    2 obr., 8 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504.05
    55(1)
    553.3/.4
    622.3
Conspectus category
    504
    553
    622
Subject group
    geologie environmentální
    geologie ložisková
    geologie regionální
    historie
    hornictví
    mezinárodní spolupráce
    negativní vlivy báňské činnosti
    rudy Au
    střety zájmů
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Rumunsko
    Sedmihradsko (Rumunsko)
Keyword
    čeká
    Montanu
    Osud
    Roşia
    Zlato
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012