Record details

Title
    Jak oživit zkameněliny
Author
    Dašková, Jiřina
    Rahman, I. A.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 92, č. 2
Pages
    s. 92-94
Year
    2013
Notes
    Rozsah: 3 s. : E
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    3D
    fossils
    palaeontology
Keyword
    Jak
    Oživit
    Zkameněliny
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014