Record details

Title
    Jak vnímají obyvatelé sociální a ekologická rizika provozu JE Dukovany a dalších technických děl v území?
Author
    Horská, H.
    Mikulík, Oldřich
    Vaishar, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Nový Region T
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 44
Pages
    s. 12
Year
    1995
Keyword
    Dalších
    Děl
    Dukovany
    Ekologická
    Jak
    Obyvatelé
    Provozu
    Rizika
    Sociální
    Technických
    území
    Vnímají
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012