Record details

Title
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
Statement of responsibility
    Josef Havíř, Josef Adámek
Other titles
    How to explain differences in bedding orientation in the area of Starý Jičín Hill (Outer Carpathian nappes, Silesian Unit): fold or fault?
Author
    Adámek, Josef
    Havíř, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 53-56
Year
    2008
Notes
    2 obr., 2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza tektonická
    flyšové pásmo Západních Karpat
    konglomerát
    litostratigrafická jednotka
    puklina
    slezská jednotka
    troska příkrovová
    vrstevnatost
Geographical name
    Morava (Česko)
    Starý Jičín (Nový Jičín, Nový Jičín)
Keyword
    25-12
    Hranice
    Jak
    Jednotka
    Karpatské
    Kopce
    Orientaci
    Příkrovy
    Regionu
    Rozdíly
    Slezská
    Starojického
    Vnější
    Vrása
    Vrstevnatosti
    Vysvětlit
    Zlom
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012