Record details

Title
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
Statement of responsibility
    Jiří Horák
Other titles
    Jaklovec Member (Namurian A) in the Karviná coal basin of the Ostrava-Karviná district (Upper silesian basin, Czechoslovakia)
Author
    Horák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 1
Pages
    s. 73-88
Year
    1991
Notes
    1 tab., 9 sch.
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. Muz., Sér. A
Subject group
    biostratigrafie
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    karvinská pánev
    litologie
    ložiska pevných paliv
    namur
    uhlí černé
    vrstvy jaklovecké
Geographical name
    ČSFR-Morava
    okres Karviná
Keyword
    Dílčí
    Hornoslezská
    Jaklovecké
    Karvinské
    Namur
    Ostravsko-karvinského
    Pánev
    Pánvi
    Revíru
    Vrstvy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012