Record details

Title
    Jan Palach: prostor a místo
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vita Nostra Revue
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 1
Pages
    s. 6-9
Year
    2009
Notes
    Podnázev v tiráži: časopis Univerzity Karlovy v Praze, 3. lékařské fakulty
    Rozsah: 4 s. : www
Subject category
    essay
    history
    Jan Palach
Keyword
    Jan
    Místo
    Palach
    Prostor
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012