Record details

Title
    Jarosit z uhelných odvalů z Kladna
Other titles
    Jarosite from coal waste heaps from kladno (Czech Republic)
Author
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 1
Pages
    1
Year
    2003
Thesaurus term
    jarosite, natrojarosite, secondary minerals, kladno, Czech Republic
Keyword
    Jarosit
    Kladna
    Odvalů
    Uhelných
Abstract (in czech)
   Práškovitý minerál ze skupiny jarositu, který vzniká recentně zvětráváním hornin na odlaech kladenských dolů je jarosit. EDX analýza prokázala výraznou převahu K nad Na.
Abstract (in english)
   Jarosite from coal waste heaps from kladno (Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014