Record details

Title
    Jaroslav Kraft died
Other titles
    Jaroslav Kraft zemřel
Author
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 1
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    Jaroslav Kraft, obituary, references
Keyword
    Died
    Jaroslav
    Kraft
Abstract (in czech)
   Je předložen nekrolog významného, mezinárodně uznávaného paleontologa Jaroslava Krafta. Předložen je také seznam jeho publikací.
Abstract (in english)
   The obituary of important, internationally recognised palaeontologist Jaroslav Kraft is presented, together with list of his references.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014