Record details

Title
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
Statement of responsibility
    Miloslav Janeček
Other titles
    Is the soil protection necessary? Soil degradation in the past was one of several factors contributing to the extinction of civilizations
Author
    Janeček, Miloslav, 1941-
Language
    česky
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 8
Pages
    s. 457-462
Year
    1996
Notes
    1 obr., 8 fot., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Vesmír
Subject group
    acidita
    degradace
    ekologie
    eroze
    ochrana přírody
    pedologie
    půdy
Geographical name
    Česká republika
    Svět
Keyword
    Byla
    Civilizací
    Degradace
    Faktorů
    Jedním
    Minulosti
    Mnoha
    Nutná
    Ochrana
    Přispívaly
    Půdy
    Zániku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012