Record details

Title
    Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Conference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994 (33. : 10.10.1994-13.10.1994 : Příbram, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů
Pages
    s. 1-6
Keyword
    Do
    Hydrogeologických
    Jednoduchý
    Rezistivimetr
    štíhlých
    Terénní
    Vrtů
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012