Record details

Title
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Other titles
    Jedová hora Hill (Dědova hora Hill, Giftberg) near Neřežín, Czech Republic
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 86-99
Year
    2003
Notes
    9 obr., 18 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    553.3/.4
    622.3
    930
Conspectus category
    553
    622
    930
Subject group
    báňská historie
    Barrandien
    cinabarit
    historie
    kontrola litologická
    kontrola zrudnění
    ordovik
    rudy Fe
    rudy Hg
    těžba
Geographical name
    ČR-Čechy
    Neřežín-Dědova hora (Beroun, Hořovice)
Keyword
    Dědova
    Hora
    Jedová
    Neřežína
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012