Record details

Title
    Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
Author
    Martinec, Petr
    Porodová, T.
    Sedlák, P.
    Vavro, M.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Keramický zpravodaj (Reference journal for the silicate industry)
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 4
Pages
    s. 4-9
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Use of fine - grained wastes from graywacke aggregate processing as potential secondary raw materials for bricks manufacture
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    bricks
    fine - grained rock waste
Keyword
    Cihlářskou
    Drobového
    Druhotné
    Jako
    Jemnozrnné
    Kameniva
    Odpadní
    Podíly
    Suroviny
    úpravy
    Výrobu
Abstract (in czech)
   Jemnozrnné odpady z těžby a úpravy kameniva droby byly použity jako ostřivo do cihel. Jemnozrnné frakce tvoří plastifikační složku směsi a zlepšuje vlastnosti cihel.
Abstract (in english)
   Fine waste from quarrying and treatment of greywacke aggregates was used as a filler for bricks manufacturing.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012