Record details

Title
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Speleofórum
Pages
    s. 31-33
Notes
    Překlad názvu: The Krtola Cave in Bohemian Paradise
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    hydrology
    pseudokarst
    sandstone
Keyword
    Českém
    Jeskyně
    Krtola
    Ráji
Abstract (in czech)
   Příklad jeskyně Krtola upozorňuje na závažnost promrzání a mrazového čechrání pískovce v průběhu glaciálů jako pravděpodobného hlavního mechanismu vzniku řady převisů, dutin a některých mezo- a mikrotvarů pískovcového reliéfu.
Abstract (in english)
   The synsedimentary clay intercalation was found in the cave to form an impenetrable inclined horizon. The cave is believed to represent a periglacial phenomenon associated with microgelivation that was concentrated in more humid sandstone layer above clayey intercalation. The loose sand was then removed by gravitational processes and by meltwater released from snow field above the cave during glacial or glacials.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012