Record details

Title
    Jeskyně Peklo v údolí Kamenice v Národním parku České Švýcarsko
Author
    Cílek, Václav
    Vařilová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Speleofórum 2001
Pages
    s. 31-33
Notes
    Překlad názvu: The Peklo Cave in the Kamenice Valley in the České Švýcarsko National Park
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    cave
    exfoliation
    sandstone
Keyword
    České
    Jeskyně
    Kamenice
    Národním
    Parku
    Peklo
    Švýcarsko
    údolí
Abstract (in czech)
   32 m dlouhá jeskyně byla popsána během pruských válek. Vznikla odlomením mohutné exfoliační šupiny.
Abstract (in english)
   The cave was known since at least Prussian war in 1866 when a group of German soldiers found this cave. The exfoliation processes are taking place especially at high rocky walls where the weight and thus gravitational energy of scale is more decisive than the internal coherence of the massif.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012