Record details

Title
    Jeskyně u Ješovic
Statement of responsibility
    Václav Zimermann et al.
Author
    Zimermann, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Roč. 41
Pages
    s. 134-141
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Subject group
    eroze
    jeskyně
    ochrana přírody
    pískovce
    sedimenty jeskynní
    tvary geomorfologické
    železnohorské krystalinikum
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Ješovice
Keyword
    Jeskyně
    Ješovic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012