Record details

Title
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
Statement of responsibility
    Jan Marek
Author
    Marek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 1
Pages
    s. 3-13
Year
    2006
Notes
    3 obr., 15 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    504.05
    550.8
    622.33
Conspectus category
    504
    550
    553
Subject group
    ekologie krajinná
    krušnohorské krystalinikum
    kvartér Českého masivu
    lom
    monitoring
    negativní vlivy báňské činnosti
    ochranné pásmo
    odvodňování
    pilíř
    ploužení
    pohyb svahový
    rizika geologická
    sesuv
    severočeská pánev
    stabilita svahu
    střety zájmů
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    uplift
    vítr
    zóna poruchová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Černice (Most, Litvínov)
    Jezeří (Horní Jiřetín, Česko)
    Jezeří (Most, Litvínov)
Keyword
    II
    Jezeří
    Ohrožení
    Znovu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012