Record details

Title
    Jiří George Kukla a velká klimatologie globálních změn
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 9
Pages
    s. 257-258
Year
    2003
Notes
    Překlad názvu: Jiří George Kukla and the big Climatology of Global Change
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    climatology
    ice age
    J. G. Kukla
Keyword
    George
    Globálních
    Jiří
    Klimatologie
    Kukla
    Velká
    Změn
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá osobou J. G. Kukly a jeho přínosem k velké klimatologii globálních změn.
Abstract (in english)
   The paper deals with J. G. Kukla a "founding father" of great climatology of global change.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012