Record details

Title
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
Statement of responsibility
    Jan Čurda
Other titles
    The southern part of the hydrogeological boundary betveen the Vysoké Mýto syncline and the Ústí syncline
Author
    Čurda, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Pages
    s. 101-103
Year
    2000
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Subject group
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    hydrogeologie regionální
    hydrologie
    letovické krystalinikum
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    poličské krystalinikum
    voda podzemní
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    14-33
    14-34
    24-11
    24-12
    Hranice
    Hydrogeologické
    Jižní
    Letovice
    Město
    Moravě
    Nové
    Polička
    Svitavy
    Synklinálou
    úsek
    ústeckou
    Vysokomýtskou
Abstract (in english)
   The Cretaceous Potštejn anticline has an essential role as the hydrogeological boundary between two important structures - the Vysoké Mýto syncline and the Ústí syncline. The Potštejn anticline is predisponed by the crystalline Stašov ridge, which influenced sedimentary conditions in different parts of eastern margin of the Cretaceous sedimentary basin. According to the position of the axial depression near the village of Mikuleč and the average groundwater level, there exists a hydraulic connection between B and C aquifers of the Vysoké Mýto syncline and the Ústí syncline. The Semanín fault modifies infiltration conditions in the eastern limb of the Potštejn anticline
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012