Record details

Title
    Jizerské hory Mountains - geology and morphology
Author
    Živor, Roman
Conference
    Czech - Polish - Slovakian sympozium on mining and environmental Geophysics (31. : 24.09.2007-27.09.2007 : Janov nad Nisou, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    31th Polish - Czech - Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics
Pages
    S. 3-5
Notes
    Překlad názvu: Jizerské hory - geologie a morfologie
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    geology
    Jizerské hory Mountains
    morphology
Keyword
    Geology
    Hory
    Jizerské
    Morphology
    Mountains
Abstract (in czech)
   V příspěvku je podána základní geologická a geomorfologická charakteristika Jizerských hor a jejich okolí. Jsou popsány hlavní regionálně geologické jednotky oblasti - krkonošsko-jizerské krystalinikum a krkonošsko-jizerský pluton.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012