Record details

Title
    Jizerskohorské cínové doly
Statement of responsibility
    Martin Beer
Author
    Beer, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Památky a příroda
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 4
Pages
    s. 241-242
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Památ. a Přír.
Subject group
    báňská historie
    kasiterit
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    rudy Sn
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Nové Město pod Smrkem
Keyword
    Cínové
    Doly
    Jizerskohorské
Abstract (in czech)
   Článek pojednává o historii dobývání cínových rud v severní části Jizerských hor, kde se v serii svorových fylitů vyskytuje rudní zóna Nové Město p.Smrkem - Gierczyn. Je uvedena stručná ložiskově geologická charakteristika mineralizace, lokalizace historických prací a výsledky novodobých výzkumů. Rozkvět těžby se datuje kolem přelomu 16. a 17. století. Nové práce potvrdily přítomnost jemně rozptýleného bezbarvého kasiteritu a dalších doprovodních, převážně sulfidických minerálů v chudé rudnině.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012