Record details

Title
    Jména řecké a římské mytologie v nomenklatuře netopýrů, s poznámkou ke jménu Myotis alcathoe
Other titles
    Names from Greek and Roman mythology in bat nomenclature, with a note on the name Myotis alcathoe
Author
    Benda, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Vespertilio
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 2008
Pages
    22
Year
    2008
Thesaurus term
    bats
    Greek mythology
    nomenclature
    Roman mythology
    Taxonomy
Keyword
    Alcathoe
    Jména
    Jménu
    Myotis
    Mytologie
    Netopýrů
    Nomenklatuře
    Poznámkou
    řecké
    římské
Abstract (in czech)
   Článek přináší přehled jmen převzatých z řecké a římské mythologie a historie užitých v odborné nomenklatuře netopýrů, základní informaci o popisovatelech a o mythologických a historických postavách nesoucích dotyčná jména. Zvláští pozornost je věnována čerstvě stanovenému jménu Myotis alcathoe.
Abstract (in english)
   Paper brings a review of names taken from Greek and Roman mythology and/or history used in the nomenclature of bats, basic information of descriptors and mythological and historic persons bearing the respective names. Special attention is applied to the recently described name Myotis alcathoe.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012