Record details

Title
    Johan Gadolin
Statement of responsibility
    Milena Závětová
Author
    Závětová, Milena
Language
    česky
Source title - serial
    Československý časopis pro fyziku
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 1
Pages
    s. 66
Year
    1995
Notes
    2 bibl.
    Časopis vyřazen v r. 1999
    Zkr. název ser.: Čs. Čas. Fyz.
Subject group
    biografie
    historie geologie
    mineralogie
    vzácné zeminy
Keyword
    Gadolin
    Johan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012