Record details

Title
    Joint inversion of multiple data types with the use of multiobjective optimization: problem formulation and application to the seismic anisotropy investigations
Author
    Kozlovskaya, E.
    Plomerová, Jaroslava
    Raita, T.
    Vecsey, Luděk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 171, č. 2
Pages
    s. 761-779
Year
    2007
Notes
    Projekt: 107991, Academy of Finland, FI, V
    Projekt: 208608, Academy of Finland, FI, V
    Projekt: GP205/03/P161, GA ČR3cav_un_auth*0000927
    Projekt: IAA3012405, GA AV ČR3cav_un_auth*0000913
    Překlad názvu: Simultánní inverse nezávislých dat s užitím multi-objektové optimalizace: formulace problému a aplikace na výzkum seismické anisotropie
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    inverse theory
    joint inversion
    seismic anisotropy
Keyword
    Anisotropy
    Application
    Data
    Formulation
    Inversion
    Investigations
    Joint
    Multiobjective
    Multiple
    Optimization
    Problem
    Seismic
    Types
    Use
Abstract (in czech)
   V geofyzikálních studiích je problém simultánní inverse nezávislých experimentálních datových souborů získaných různými metodami řešen jako skalární úloha. Řešením je minimum lineárních kombinací funkcí popisujících soulad hodnod předikovaných modelem a naměřených dat. Multi-objektová optimalizace hledá řešení jako vektor.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013