Record details

Title
    Joint occurences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)/Společné výskyty asociací body-fosilií a ichnofosilií v ordovických sedimentech Barrandienu
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 44, 1-2
Pages
    s. 69-78
Year
    1999
Notes
    Rozsah: 10 s.
Keyword
    Area
    Asociací
    Barrandian
    Barrandienu
    Body-
    Body-fosilií
    Communities
    Czech
    Ichnofosilií
    Joint
    Occurences
    Ordovician
    Ordovických
    Republic)/Společné
    Sedimentech
    Trace-fossil
    Výskyty
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012