Record details

Title
    Jubileum Čeňka Zahálky
Statement of responsibility
    Přemysl Zelenka
Author
    Zelenka, Přemysl
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 15
Year
    2006
Notes
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    50(091)
    55
    55(1)
    551.7
    929
Conspectus category
    55
    929
Subject group
    biografie
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    historie geologie
    křída
    stratigrafie
Geographical name
    Česko
Keyword
    Čeňka
    Jubileum
    Zahálky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012