Record details

Title
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
Statement of responsibility
    František Novák
Other titles
    Life jubilee of RNDr. Václav Zýka, DrSc., director of the Institute of mineral raw materials in Kutná Hora
Author
    Novák, František
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 61, č. 5
Pages
    s. 303-304
Year
    1986
Notes
    1 fot.
    Anglické resumé
    il.
Classfication no.
    012
Conspectus category
    929
Keyword
    DrSc
    Hoře
    Jubileum
    Kutné
    Nerostných
    RNDr
    ředitele
    Surovin
    Ústavu
    Václava
    Zýky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 9. 2010
Import date
    8. 8. 2012