Record details

Title
    Jubileum seismické stanice Kašperské Hory
Author
    Kolář, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 90, č. 9
Pages
    s. 488-491
Year
    2011
Notes
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Kašperské Hory
    seismic measurements
    seismic station
Keyword
    Hory
    Jubileum
    Kašperské
    Seismické
    Stanice
Abstract (in czech)
   První písemná zmínka v souvislosti se seismickými pozorováními pochází z roku 1959. Tehdy pracovníci seismického oddělení Geofyzikálního ústavu vytipovali na území Čech několik opuštěných důlních děl a provedli v nich měření úrovně seismického neklidu. Na základě těchto měření a s ohledem na vzdálenost od možných zdrojů rušení byla pro budoucí stanici vybrána lokalita Kašperské Hory - štola Kristýna, pozůstatek po zlatokopecké činnosti.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013