Record details

Title
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
Statement of responsibility
    Jan Čurda
Other titles
    Centennial Prague District Břevnov seen with the eyes of hydrogeologist
Author
    Čurda, Jan, 1962-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Pages
    s. 187-191
Year
    2007
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    556
    930
Conspectus category
    55
    556
    930
Subject group
    česká křídová pánev
    geologie urbanistická
    historie
    hydrogeologie
    jímání
    nádrž vodní
    odvodňování
    pramen
    restaurace památky
    stavby vodní
    voda podzemní
    vrstva izolační
    vydatnost
    zásobování vodou
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Praha-Břevnov
Keyword
    12-24
    Břevnov
    Hydrogeologa
    Jubilující
    Očima
    Praha
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012